• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

Липиден статус

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Липопротеин A или Lp (а) е еден вид на липопротеин кој пренесува холестерол во крвта. Сличен е на липопротеинот со ниска густина (ЛДЛ, "лош" холестерол) со тоа што содржи еден протеин на аполипопротеин Б заедно со холестерол и други липиди. Овој тест го мери количеството на Lp (а) во крвта за да помогне да се оцени ризикот на лицето за развој на кардиоваскуларни болести.

Како и ЛДЛ, Lp (а) се смета за фактор на ризик за кардиоваскуларни билести. Износот на Lp (а) што го има човекот е генетски определен и останува релативно константен во текот на животот на поединецот. Се смета дека високото ниво на Lp (a) придонесува за севкупниот ризик на кардиоваскуларни заболувања кај лицето, што го прави овој тест корисен како маркер за кардиоваскуларен ризик.

Кога да ја направите анализата: Кога имате фамилијарна историја на кардиоваскуларни заболувања во рана возраст; кога имате срцеви заболувања или имате срцев удар или мозочен удар, но вашиот липиден профил е нормален или покажува само благо покачен холестерол и/или холестерол со липопротеин со ниска густина (LDL-C).

Потребен примерок: венска крв

Припрема пред анализа: нема

Ден.350.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Супстанца во телото што содржи и липиди (маснотии) и фосфор; Фосфолипидите се наоѓаат во сите клетки низ телото, бидејќи тие се главна компонента на клеточната мембрана, најоддалечениот слој на клетката. 

Потребен примерок: венска крв

Припрема пред анализа: нема

Ден.550.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Аполипопротеинот Б, или апо Б, е протеин кој е вклучен во метаболизмот на липидите и е главен протеин составен од липопротеини како што се липопротеините со многу ниска густина (VLDL) и липопротеините со ниска густина (LDL, "лошиот холестерол"). Овој тест го мери количеството на Апо Б во крвта.

Кога да ја направите анализата: доколку имате лична или семејна историја на срцеви заболувања и/или високи нивоа на холестерол и триглицериди па вашиот лекар се обидува да го утврди ризикот од развој на кардиоваскуларни болести. Исто така доколку примате терапија за висок холестерол или кога вашиот лекар се сомнева дека имате наследен дефицит на апо Б.

Потребен примерок: венска крв.

Припрема пред анализа: нема

Ден.450.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Липолипопротеин А-I (Апо А-I) е протеин кој има специфична улога во метаболизмот на липидите и е главната протеинска компонента во липопротеинот со висока густина (ХДЛ, "добар холестерол"). Овој тест го мери количеството на апо А-I во крвта. 

Кога да ја направите анализата: доколку имате висок холестерол и триглицериди (хиперлипидемија) и/или фамилијарна историја на кардиоваскуларни болести; кога вашиот лекар се обидува да го процени ризикот од развој на срцеви заболувања; при следење на ефикасноста на липидниот третман и/или при промени во животниот стил.

Потребен примерок: венска крв.

Припрема пред анализа: нема.

Ден.450.00

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија