• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

Срцеви биомаркери

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Креатин киназа-МБ (CK-MB) е форма на ензим кој се наоѓа првенствено во срцеви мускулни клетки. Овој тест ги мери нивото на CK-MB во крвта.                              CK-MB е една од трите форми (изоензими) на ензимот креатин киназа (CK). Овие изоензими вклучуваат:                                                                                          CК-ММ (присутен во скелетните мускули и срцето)
CK-MB (најчесто присутен во срцето, но мали количини се наоѓаат и во скелетните мускули)
CK-BB (најчесто присутен во мозокот и мазните мускули, како што се цревата и матката)
CK се ослободува од мускулните клетки и може да се забележи во крвта секогаш кога има оштетување на мускулите. Малиот износ на CK кој вообичаено е во крвта е првенствено CK-ММ. CК-BB речиси никогаш не влегува во крвта, а CК-МB обично е присутна во значителни количини кога срцето е оштетено. CК тестот го мери вкупното ниво, но не прави разлика помеѓу трите изоензими. Кога има зголемено количество на CК присутно во крвта, CК-MB-тестот може да се користи за утврдување дали тоа е поради оштетување на срцето или е поверојатно дека е поврзано со повреда на скелетните мускули.

Кога да ја направите анализата: кога имате зголемено ниво на креатин киназа (CK) и вашиот лекар сака да утврди дали тоа се должи на оштетување на скелетен мускул или на срцевиот мускул; кога се сомневате дека сте имале втор срцев удар или имате постојано оштетување на срцето.

Потребен примерок: венска крв.

Припрема пред анализа: нема.

Ден.300.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Потребен примерок: венска крв.

Припрема пред анализа: нема.

Ден.800.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Миоглобинот е мал протеин кој се врзува со кислород, и се наоѓа во срцето и скелетните мускули. Тоа го заробува кислородот во мускулните клетки, дозволувајќи им на клетките да произведат енергија потребна за мускулна контракција. Кога срцето или скелетните мускули се повредени, миоглобинот се ослободува во крвта. Зголемените нивоа може да се измерат во рок од неколку часа по повредата.

Миоглобинот се мери со цел да се утврди дали мускулот е повреден; да помогне во дијагностицирање на состојбите поврзани со оштетување на мускулите; за откривање на високо ниво на урина која може да предизвика оштетување на бубрезите по екстензивно оштетување на мускулите; понекогаш за да помогне да се утврди дали сте имале срцев удар, иако за откривање на срцев удар, овој тест во голема мера е заменет со анализа за тропонин.

Кога да ја направите анализата: Кога имате мускулна слабост, болки во мускулите и/или темна урина; доколку вашиот лекар се сомнева во оштетување на мускулите; кога имало тешка трауматска повреда на скелетните мускули.

Потребен примерок: венска крв.

Припрема пред анализа: нема.

Ден.1,000.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Ден.1,200.00

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија