• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

Скрининг за злоупотреба на дроги, алкохол, цигари

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Анализата се прави со цел да се прикаже злоупотреба на дрога, за надгледување на лица со проблем со злоупотреба на супстанции, да се следи усогласеноста со пропишаните лекови или да се открие и оцени интоксикацијата со дроги или предозирањето.

 
Кога да ја направите анализата: Пред склучување на нова полиса за осигурување; случајно за тестирање на дрога на работно место или програми за атлетско тестирање на дрога; при налог од правни органи или здравствен работник со цел да се следи пациентот познат или осомничен за злоупотреба на супстанции; во случај на симптоми кои укажуваат на интоксикација или предозирање.
 
Потребен примерок: урина
 
Припрема паред анализа: нема
Ден.400.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Со оваа анализа се детектираат, квантизираат и се следат лекови (Бензодиазепини) кои предизвикуваат акутни симптоми на предозирање; резултатите од итен случај и тест за предозирање се користат првенствено за следење на третман или терапија

Кога да ја направите анализата: Кога лицето има симптоми како што се делириум, тешкотии при дишењето, гадење, агитација, напади, промени во срцевиот ритам, карактеристични мириси или зголемена температура што медицинското лице смета дека може да биде поврзана со лекови; во интервали за следење на предозирање со дрога

Потребен примерок: урина

Припрема пред анализа: нема

Ден.400.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Со оваа анализа се детектираат, квантизираат и се следат лекови (Барбитурати) кои предизвикуваат акутни симптоми на предозирање; резултатите од итен случај и тест за предозирање се користат првенствено за следење на третман или терапија

Кога да ја направите анализата: Кога лицето има симптоми како што се делириум, тешкотии при дишењето, гадење, агитација, напади, промени во срцевиот ритам, карактеристични мириси или зголемена температура што медицинското лице смета дека може да биде поврзана со лекови; во интервали за следење на предозирање со дрога

Потребен примерок: урина

Припрема пред анализа: нема

Ден.400.00

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Анализата се прави со цел да се прикаже злоупотреба на дрога, за надгледување на лица со проблем со злоупотреба на супстанции, да се следи усогласеноста со пропишаните лекови или да се открие и оцени интоксикацијата со дроги или предозирањето.

 
Кога да ја направите анализата: Пред склучување на нова полиса за осигурување; случајно за тестирање на дрога на работно место или програми за атлетско тестирање на дрога; при налог од правни органи или здравствен работник со цел да се следи пациентот познат или осомничен за злоупотреба на супстанции; во случај на симптоми кои укажуваат на интоксикација или предозирање.
 
Потребен примерок: урина
 
Припрема паред анализа: нема
Ден.400.00

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија