Анализи : Крвна слика, Уринарен статус, Серумско железо, Гликемија, Уреа, Креатинин,
Протеини Тотални, Албумини, Калциум, Магнезиум

Цена: 390 ден.

+ D-Dimer = 1390 ден. 

Ден.390.00