• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

AFP

Ден.800.00

Алфа-фетопротеин (AFP) е протеин произведен првенствено од црниот дроб на фетусот и делот од ембрионот во развој. Нивоата на AFP обично се покачени кога бебето е родено и потоа брзо опаѓа. Оштетувањето на црниот дроб и одредени видови на рак може значително да ги зголемат концентрациите на AFP. Овој тест го мери нивото на AFP во крвта.

АФП се продуцира кога клетките на црниот дроб се регенерираат. Со хронични заболувања на црниот дроб, како што се хепатитис и цироза, AFP може да биде хронично покачен. Многу високи концентрации на AFP може да бидат произведени од страна на одредени тумори. Оваа карактеристика го прави AFP тестот корисен како тумор маркер. Зголемените количини на AFP се наоѓаат кај многу луѓе со еден вид рак на црниот дроб, наречен хепатоцелуларен карцином, и кај рак на црниот дроб кој се јавува кај доенчиња наречен хепатобластом. AFP се среќава и кај некои луѓе со рак на тестисите или јајниците.

Кога да ја направите анализата: доколку вашиот лекар се сомнева дека постои можност за рак на црниот дроб, тестисите или јајниците; во интервали за време и по третманот за еден од овие канцери; понекогаш кога имате рак на предиспонирачки болести како хроничен хепатитис или цироза.

Потребен примерок: венска крв.

Припрема пред анализа: нема.

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија