• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

Аполипопротеин А-1

Ден.450.00

Липолипопротеин А-I (Апо А-I) е протеин кој има специфична улога во метаболизмот на липидите и е главната протеинска компонента во липопротеинот со висока густина (ХДЛ, "добар холестерол"). Овој тест го мери количеството на апо А-I во крвта. 

Кога да ја направите анализата: доколку имате висок холестерол и триглицериди (хиперлипидемија) и/или фамилијарна историја на кардиоваскуларни болести; кога вашиот лекар се обидува да го процени ризикот од развој на срцеви заболувања; при следење на ефикасноста на липидниот третман и/или при промени во животниот стил.

Потребен примерок: венска крв.

Припрема пред анализа: нема.

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија