• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

Фенциклидин

Ден.400.00
Анализата се прави со цел да се прикаже злоупотреба на дрога, за надгледување на лица со проблем со злоупотреба на супстанции, да се следи усогласеноста со пропишаните лекови или да се открие и оцени интоксикацијата со дроги или предозирањето.
 
Кога да ја направите анализата: Пред склучување на нова полиса за осигурување; случајно за тестирање на дрога на работно место или програми за атлетско тестирање на дрога; при налог од правни органи или здравствен работник со цел да се следи пациентот познат или осомничен за злоупотреба на супстанции; понекогаш доколку има потреба во текот на бременост, кога ќе ви бидат препишани лекови за болка, или кога имате симптоми кои укажуваат на интоксикација или преголема доза на лекови.
 
Потребен примерок: урина
 
Припрема паред анализа: нема

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија