• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

PTH (parathormon)

Ден.1,000.00
Паратироидниот хормон (PTH или parathormon) му помага на телото да одржува стабилно ниво на калциум во крвта. Анализата служи за утврдување на причина за нерамнотеженост на калциум во организмот; да се оцени паратироидната функција; да се дијагностицира и диференцира помеѓу примарен, секундарен и терцијарен хиперпаратироидизам; да се дијагностицира хипопаратироидизам.
 
Кога да ја направите анализата: Кога нивото на калциум во крвта е повисоко или пониско од нормалното; кога вашиот здравствен работник сака да утврди колку добро функционираат вашите паратироидни жлезди.
 
Потребен примерок: венска крв
 
Припрема пред анализа: нема 

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија