• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

Трициклични антидепресиви

Ден.400.00

Со оваа анализа се детектираат, квантизираат и се следат лекови (трициклични антидепресиви) кои предизвикуваат акутни симптоми на предозирање; резултатите од итен случај и тест за предозирање се користат првенствено за следење на третман или терапија

Кога да ја направите анализата: Кога лицето има симптоми како што се делириум, тешкотии при дишењето, гадење, агитација, напади, промени во срцевиот ритам, карактеристични мириси или зголемена температура што медицинското лице смета дека може да биде поврзана со лекови; во интервали за следење на предозирање со дрога

Потребен примерок: урина

Припрема пред анализа: нема

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија