• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

Тифус (Typhoid)

Ден.600.00

Анализа за детекција на тифус. Тифусот е инфекција предизвикана од бактеријата Salmonella typhimurium (S. typhi). Бактеријата живее во цревата и крвотокот на луѓето. Тифус е многу ретка болест во развиените земји. Меѓутоа, таа останува многу сериозна закана за земјите во развој, особено за децата. Тифус се шири преку заразена храна и вода или преку директен контакт со заразено лице.

Кога треба да ја направите анализата: доколку медицинско лице препознава симптоми на инфекција, или при појава на симптоми како што се треска, осип и постепено згполемување на телесната температура во текот на неколку дена (на пример во случај доколку сте вратени од некое далечно патување). Симптомите обично почнуваат помеѓу 6 и 30 дена по изложеноста на бактериите. 

Потребен примерок: венска крв

Припрема пред анализа: нема

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија