• Јави ни се
  • +389 2 551 2500 | 078 20 80 53

Пон - Петок (7:30 - 16.30) Саб. (9.00 - 13.00)

Вкупни протеини

Ден.100.00

Протеините се важнa структурна подршка на на сите клетки и ткива; тие се важни за раст на телото и развојот и здравјето. Тие го формираат структурниот дел на повеќето органи и ги сочинуваат ензимите и хормоните кои ги регулираат функциите на телото. Овој тест го мери вкупниот износ на разни видови на протеини во течниот (серумски или плазма) дел од крвта.

Две класи на протеини се наоѓаат во крвта, албумин и глобулин. Албуминот сочинува околу 60% од вкупните протеини. Произведени од црниот дроб, албуминот служи на различни функции, вклучително и како носителски протеин за многу мали молекули и јони, како извор на амино киселини за метаболизмот на ткивата, и како главна компонента која е вклучена во одржување на осмотскиот притисок (спречување на протекување на течност од крвни садови).

Останатите 40% од протеините во плазмата се нарекуваат глобулини. Глобулинските протеини се разновидна група. Тие вклучуваат ензими, антитела, хормони, транспортни протеини и бројни други видови на протеини.

Нивото на вкупни протеини во крвта е релативно стабилна вредност, како одраз на рамнотежата во губењето на старите протеински молекули и производството на нови протеински молекули.

Кога да ја направите оваа анализа: при рутински систематски преглед или кога имате неочекувано губење на тежината или замор, или кога вашиот лекар смета дека имате симптоми поврзани со нарушување на црниот дроб или бубрезите.

Потребен материјал: венска крв

Припрема пред анализа: нема

АМАДЕЛА

Специјалистичко Дијагнстичка Лабораторија